FIDES ET RATIO 7 страница

106. Закликаю філософів і викладачів філософії щоб вони, йдучи слідами завжди актуальної філософської традиції, мали муж­ність повернути філософській думці вимір справжньої мудрості та істини, у тому числі й метафізичної. Нехай вони відкриються вимогам Божого Слова і стараються відпові­дати на них своїми роздумами та аргумен­тами. Нехай завжди прямують до істини і будуть чутливі до закладеного в ній блага. Тоді вони зуміють побудувати правдиву етику, яка так потрібна людству саме тепер. Церква уважно і доброзичливо спостерігає за їхніми пошуками, тому нехай вони будуть певні, що вона з повагою ставиться до правомірної автономії їхньої науки. З особли­вими словами заохочення хочу звернутися FIDES ET RATIO 7 страница до віруючих людей, які працюють на ниві філософії, щоб вони освітлювали різні ділянки людської діяльності світлом розуму, який стає більш упевненим і проникливим завдяки опертю на віру.

Нарешті, хочу звернутися також до науковців, пошуки яких є для нас джерелом щоразу повніших знань про Всесвіт як цілість, про неймовірні багатства його різно­манітних складників, живих і неживих, та про їхні складні атомні й молекулярні струк­тури. На цьому шляху наука, особливо в нинішньому столітті, досягла таких результа­тів, які не перестають нас вражати. Слова захоплення й заохочення я звертаю до тих сміливих піонерів науки, яким людство вели­кою FIDES ET RATIO 7 страница мірою завдячує свій нинішній розвиток, але водночас я маю обов'язок закликати їх продовжувати свої зусилля, ніколи не випус каючи з поля зору горизонту мудрості, яка поряд із науковими й технічними здобутками розглядає також філософські та етичні цінно­сті, що вони є характерними та невід'ємними виявами ідентичності людини. Представники природничих наук цілковито усвідомлюють, що «пошуки істини, навіть тоді, коли вони стосуються обмеженої частини світу чи люди­ни, ніколи не скінчаться, вони завжди будуть спрямовані до чогось, що перебуває поза межами самого об'єкта досліджень, до питань, які відкривають доступ до Тайни».

107. Я прошу всіх старатися побачити внутрішній світ людини, що FIDES ET RATIO 7 страница її Христос спас тайною Своєї любові, а також глибину її невтомного пошуку істини і сенсу. Різні філософські системи прищепили людині хибне переконання, що вона сама собі абсо­лютний господар, що вона може сама визна­чати свою долю й майбутнє, докладаючись тільки на себе та на свої власні сили. Так ніколи не реалізується велич людини. Це стане можливим лише тоді, коли людина постановить собі спертися на істині, збуду­вати свій дім під покровом Мудрості і в ньому жити. Тільки під небом істини вона може вповні зрозуміти сенс своєї свободи та своє покликання любити й пізнавати Бога, і в здійсненні FIDES ET RATIO 7 страница цього покликання вона в усій повноті знайде саму себе.

108. Насамкінець звертаюся думкою до Тієї, до Якої взиває Церква в молитві як до Престолу Мудрості. Саме її життя — це ніби притча, яка здатна пролити світло на роздуми, які я тут провадив. Бо можна побачити глибоку подібність між покликан­ням Благодатної Діви і покликанням прав­дивої філософії. Як Діва Марія була покли­кана пожертвувати все своє людське і жіноче єство, щоб Слово Боже могло прийняти тіло і стати одним із нас, так і філософія повинна своєю раціональною і критичною думкою послужити тому, щоб теологія як розуміння віри була плідною й FIDES ET RATIO 7 страница ефективною. І так само як Марія, відповідаючи згодою на замисел, звіщений їй архангелом Гавриїлом, не втра­тила Своєї людської гідності й свободи, так і філософська думка, приймаючи вимогу, поставлену їй істиною Євангелії, не втрачає своєї автономії, бо завдяки цьому будь-які її пошуки скеровуються до найвищої мети. Цю істину добре розуміли у давнину благо­честиві християнські монахи, коли називали Марію «розумовою трапезою віри». Вони бачили у Ній правдивий образ істинної філософії і були переконані, що належить philosophari in Maria.Нехай Престол Мудрості стане тихою пристанню для тих, хто перетворив своє життя на пошуки мудрості. Щоб прагнення мудрості, остаточної й невід'ємної мети FIDES ET RATIO 7 страница всякої науки, вже не натрапляло на жодні перешко ди завдяки заступництву Тієї, Яка, народив­ши Істину і зберігаючи її у Своєму серці, назавжди обдарувала нею все людство.


documentagprsfp.html
documentagprzpx.html
documentagpshaf.html
documentagpsokn.html
documentagpsvuv.html
Документ FIDES ET RATIO 7 страница